Ouderschap na scheiding

Wanneer ouders beslissen om te scheiden worden hun kinderen geconfronteerd met tal van veranderingen waarop zij weinig invloed hebben. Voor zowel ouders als kinderen/jongeren  is het hard werken om met de nieuwe situatie om te gaan.

Tijdens deze infosessie staan we stil bij wat scheiding betekent voor kinderen, voor hun ouders en voor hun onderlinge relatie.

Wat hebben kinderen nodig bij scheiding? 
Hoe vertel je aan je kinderen dat jullie gaan scheiden? Welke reacties kan men bij de kinderen/jongeren verwachten? Wat is hierin normaal en wanneer is extra ondersteuning aangewezen? 

Hoe kan je je ouderschap herschikken na scheiding ? Wat is helpend en wat niet? Hoe kan de omgeving (familie, school,…) hierbij  ondersteunend zijn?

feedback van deelnemers

Dit zal ik vooral onthouden:
- kinderen hebben ook een stem bij scheiding, vraag naar wat ze voelen, hun ideeën, erken hun last en geef hen ruimte 
- je hebt alleen controle over jezelf! Als je zelf probeert uit het conflict te blijven, geef je al een mooie boodschap mee aan je kinderen
- partners kunnen scheiden, ouders nooit
- scheiding hoeft de ontwikkeling van kinderen niet te schaden als ouders respectvol met elkaar blijven omgaan, hoe minimaal ook
- het belang van de scheidingsmelding 
- Ik was me bewust dat het effect van scheiding op kinderen groot is maar deze sessie geeft me handvaten om er correct op te reageren. Dank!

volgende sessie