Nieuws

Na 10 jaar De Scheidingschool, sluiten we de schoolpoort…

Na 10 jaar De Scheidingschool, sluiten we de schoolpoort…

‘Spijtig’ horen we nu al in onze directe omgeving zeggen : ”jullie project is zo waardevol”. 
Dank hiervoor! 
We zijn oprecht trots dat we met onze school ‘scheiding’ als maatschappelijk gegeven mee op de kaart hebben gezet. We hebben ingezet op respectvol scheiden en probeerden zo te pleiten voor een andere weg dan conflict .

Vele mensen in scheiding, op zoek naar houvast, hebben de weg naar onze infosessies gevonden. Door hun feedback en openhartigheid werden ook wij weer rijker en milder.
We danken hen voor hun deelname. ook in naam van hun kinderen, de grootouders en andere belangrijke betrokkenen. 

Na 10 jaar vrijwilligerswerk, geven we de fakkel over aan gesubsidieerde instanties van wie er velen onze sessies en vormingen volgden. 
We sluiten dan af met een fier gevoel , vanuit de overtuiging dat we veel mensen hebben bereikt en geïnspireerd. 

Dank ook aan de vele medewerkers die hun schouders mee onder dit project hebben gezet. Allen hebben zich op vrijwillige basis ingezet om hun expertise te delen. Velen van hen blijven zich binnen hun eigen praktijk inzetten op informeren, begeleiden en bemiddelen bij scheidingssituaties.

Dank ook aan doorverwijzers en andere sympathisanten die ons steunden in ons project .

De laatste infosessies zijn gegeven, we sluiten het jaar nog feestelijk af.

Het allerbeste gewenst!

15/06/2018

respectvol scheiden kan je leren:

Verliefd. Verloofd. Getrouwd.
En dan? Happily ever after? Of na x aantal jaar naar de notaris voor een scheiding. Het gebeurt helaas steeds vaker, maar er zijn mogelijkheden om alles respectvol te laten verlopen. Informatie blijkt een belangrijk hulpmiddel te zijn. De Scheidingsschool wil op een laagdrempelige en toegankelijke manier  mensen helpen om een scheiding bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Hilde Hertecant en Anne De Keyser loodsen ons alvast door drie stellingen .


 


1. Co-ouderschap is niet hetzelfde als een week-week regeling.

Co-ouderschap wordt nog vaak onterecht begrepen als een week-week verblijfsregeling. De wetgever bedoelde hier echter iets anders mee namelijk dat ouders altijd ouders blijven, los van welke verblijfsregeling ook. Een week-week schema blijkt niet altijd aangepast te zijn aan de wensen van ouders of kinderen. Hiervan willen afwijken kan veel druk zetten op hen. Nochtans blijkt flexibiliteit, aanpassingen volgens de levensomstandigheden van ouders en kinderen en creativiteit helpend bij het beslissen over de verblijfsregeling. Belangrijk is dat hierbij ook goed naar kinderen wordt geluisterd!”

 

2. Je blijft een goede ouder, ook al klikt het niet met je ex.
“Hier geldt de voorwaarde is wel dat je elkaar het ouderschap gunt en niet de partnerstrijd op de voorgrond zet. De mythe leeft nog dat een kind pas goed kan opgroeien na scheiding, als zijn ouders veel overleg plegen en ‘aan hetzelfde touw trekken’. Wanneer ouders na een scheiding echter moeilijk communiceren met elkaar, is het best aanvaardbaar om dit overleg tot een minimum te beperken. Een kind heeft veel meer last van strijd tussen zijn ouders dan van het feit dat het er in de twee huizen anders aan toe gaat. Belangrijk blijft wel dat de ouders een minimum aan respect voor elkaar kunnen tonen, anders komt een kind in de knel tussen zijn twee ouders.”

 

3. Niet alleen ouders scheiden, ook het netwerk scheidt mee en kan een belangrijke rol vervullen.  

“Vrienden, familie, grootouders… alles krijgt een andere kleur bij een scheiding. Het netwerk kan (onder)steunend werken , mensen in scheiding hebben recht en nood aan support, zowel praktisch als emotioneel. Een netwerk kan echter onbedoeld ook de strijd aanwakkeren Als een vriend je wil troosten met een ‘je mag je niet laten doen, bijt maar eens goed van je af’, kan dit extra spanningen geven. Belangrijk is dat een netwerk luistert maar ook steunt om de rust te helpen terugvinden. Zo kunnen grootouders voor kinderen een belangrijke plek van rust worden.”

 

 

05/10/2017